Dagligdagen på krisecenteret

For voldsudsatte kvinder med misbrug og/eller psykiatriske diagnoser.

Fælles om huslige pligter

Når du bor på Haslev Krisecenter, er du selv med til at lave mad og gøre rent. Du er selv helt ansvarlig for at gøre rent på dit værelse. Fællesarealer gør du rent sammen med krisecenterets personale og de andre beboere. En gang om ugen vil du også være med til at lave aftensmad sammen med personalet og med andre beboere. Morgenmad spises også samlet.

Trivsel på krisecenteret

Mens du bor på krisecenteret, har du samtaler med de ansatte. Hvor mange samtaler du har, afhænger af hvad du har brug for. Det er primært volden vi snakker om til disse samtaler. Nogle samtaler handler dog også om praktiske ting så som økonomi, hjælp til at blive skrevet op på boligliste og lignende. Andre samtaler handler om din trivsel på krisecenteret eller andet du har brug for at snakke om.

Fællesmøde

En gang om ugen har vi fællesmøde med alle husets beboere hvor vi taler om den kommende uges aktiviteter, og vi snakker om eventuelle udfordringer i huset.

Haslev Krisecenter

4690 Haslev
30 11 02 00

Åbningstider
Alle dage 08.00 – 22.00

Udenfor åbningstid
Landsdækkende hotline: 70 20 30 82