Hvad er vold?

For voldsudsatte kvinder med misbrug og/eller psykiatriske diagnoser.

Få mere viden om vold

”Vold er enhver handling, der er rettet mod et menneske, som ved at skade, smerte, skræmme eller krænke får mennesket til at gøre noget mod sin vilje eller holde op med at gøre noget det vil”
(Per Isdal, ATV, Oslo 2002).

“Vold er en handling eller trussel, der – uanset formålet – kan krænke en anden persons integritet. Eller som skræmmer, smerter eller skader personen – uanset om personen er et barn eller en voksen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt. Handlingen overskrider samfundets love og normer.”
(Servicestyrelsen 2015).

Voldsformer

Vold er meget andet end slag os spark. Herunder kan du læse om de forskellige former for vold. I et voldeligt forhold vil der altid være en eller flere af nedennævnte former.

Fysisk vold

Fysisk vold kan være slag, spark, kvælning eller andre former for fysiske overgreb. Det kan også være at man ikke får opfyldt sine fysiske behov som fx at blive nægtet mad, drikke, søvn, medicin og toiletbesøg. Det kan fx også være hvis man bliver lukket ude i sneen uden overtøj.

Psykisk vold

Psykisk vold kan fx være trusler mod en selv eller ens børn. Det er at blive ydmyget, kritiseret, kontrollere og isoleret. Det kan også være at man bliver truet med at få ødelagt ens arbejdsliv eller sociale liv. Hvis man overværer andre i familien blive udsat for vold, er det også psykisk vold.

Materiel vold

Materiel vold er at få ødelagt eller taget sine ting. Det kan være man får ødelagt fotografier eller at man får taget sin computer og telefon. Det kan også være hvis man bliver tvunget til at forlade sit hjem uden at man har adgang til sine ejendele.

Økonomisk vold

Økonomisk vold er når man ikke selv kan bestemme over sine penge. Det kan være man ikke har adgang til sin bankkonto eller at man kun får et mindre beløb man må købe ind for. Det kan også være man tvinges til at optage lån.

Elektronisk vold

Elektronisk vold er når man bliver kontrolleret, overvåget og truet gennem elektroniske medier som fx mail, telefon, overvågningskameraer eller sociale medier.

Latent vold

Når man har oplevet vold, ved man at det kan ske igen. Det betyder at volden er latent til stede i forholdet. Selvom ens partner ikke gør noget voldeligt lige nu, ved man at det kan ske og man går derfor og frygter hvornår det sker næste gang. Frygten for at volden skal ske igen, styrer det man gør. Man undlader måske at gøre ting man gerne ville for at undgå volden, eller man gør måske ting man ikke har lyst til. Selvom der ikke er nogen aktiv trussel om vold, kan volden på den måde ligge latent i forholdet i mange år. Kvinden kan derfor være i tvivl om hvorvidt manden stadig er voldelig.

Haslev Krisecenter

4690 Haslev
30 11 02 00

Åbningstider
Alle dage 08.00 – 22.00

Udenfor åbningstid
Landsdækkende hotline: 70 20 30 82

Sikker mail

Du kan trygt skrive til os.

Giv os et kald

30 11 02 00

 

Din henvendelse er uforpligtende og naturligvis fortrolig.