Hvem er vi?

For voldsudsatte kvinder med misbrug og/eller psykiatriske diagnoser.

Vi er et krisecenter for kvinder

Haslev Krisecenter er et midlertidigt bosted for kvinder der er udsat for vold eller trusler om vold og som også har misbrug og/eller psykiatriske diagnoser.
Krisecenteret er et § 109 tilbud under serviceloven, det betyder at enhver kvinde der er udsat for vold, selv kan henvende sig hos os. Ligeledes kan kommuner, politiet, hospitaler og andre aktører henvende sig hos os om rådgivning og/eller en ledig plads.

Krisecenteret har til huse på Køgevej 43 i Haslev og ligger i en gammel herregård omkranset af marker. Her er rolige omgivelser og en stor have med terrasse. Det er kun personalet som må lukke nogen ind, og indgangen er videoovervåget.

Haslev Krisecenter

4690 Haslev
30 11 02 00

Åbningstider
Alle dage 08.00 – 22.00

Udenfor åbningstid
Landsdækkende hotline: 70 20 30 82

Vores værdier

Haslev Krisecenters værdigrundlag er S.M.U.K.T.

S.M.U.K.T står for:

 • Sundhed
 • Motivation
 • Udvikling
 • Kærlighed og glæde
 • Tillid.

Sundhed

Vi mener det er vigtigt at der er fokus på at være sundhedsbevidst i alle livets facetter:

 • Fysisk sundhed i form af opmærksomhed på kost, kropsbevidsthed, frisk luft og hygiejne.
 • Psykisk sundhed i form af opmærksomhed på indre balance, psykisk helbred og stressbevidsthed.
 • Relationel sundhed med fokus på familie, venner og netværk.
 • Økonomisk sundhed i relation til nuværende økonomiske virkelighed, nuværende præmisser ift. evt. gæld, samt fremadrettet fokusering på budgetstyring etc.

Motivation

Motivation er drivkraften i et menneskes liv. Motivation er vigtig for at skabe varige ændringer i sit liv. Vi arbejder med at opbygge af kompetencer til fremadrettet selv at kunne overvinde udfordringer og modstand. Vi ønsker at skabe en ånd af motivation, som holder efter udflytningen fra Haslev Krisecenter (empowerment-tanken).

Udvikling

Vi arbejder for at den enkelte kvinde opnår det optimale udbytte af opholdet på krisecenteret således at hun udvikler sig mest hen mod en varig livsforandring. Vi vil søge at understøtte kvinderne i mødet med udfordringer, således at de på sigt opnår kompetencer og kvalifikationer som kan sikre dem størst mulig chance for succes med deres mål i livet.

Kærlighed og glæde

Vi arbejder kærligt og glædesspredende i vores mellemmenneskelige tilgang. Vi sætter pris på en empatisk og venlig omgangstone med respekt for hinanden. Det betyder at vi arbejder meget med de gode relationer, både indbyrdes mellem beboerne og mellem beboere og personale. Hvis vi har en god relation, er det ofte med til at sprede glæde og en følelse af menneskelig accept. Hvis man mødes af empatiske og smilende mennesker, giver det ofte en følelse af at være med i fællesskabet.

Tillid

Haslev Krisecenter og DropUd lægger stor vægt på at sikre tillid og gensidighed ift. fx overholdelse af indgåede aftaler. Vi vil gøre hvad der står i vores magt for at sikre at borgerne i DropUd’s tilbud oplever at de kan have tillid til os – både i behandlingsmæssig forstand, og også i menneskelig forstand. Ved på denne måde at møde andre mennesker med tillid, udviser vi også en tydelig mulighed for at de gør det samme – møder os med tillid.

Gadegaard koncern

Gadegaard koncern er en socialøkonomisk virksomhed der laver en række forskellige sociale indsatser.

Ud over Haslev Krisecenter, tilbyder vi misbrugsbehandling på fængsler, ambulant misbrugsbehandling, ludomanibehandling, børnefamiliebehandling og et privathospital med speciale i psykisk udredning og behandling, samt behandling at spiseforstyrrelser.

Læs meget mere om Gadegaard Behandlingscenter på denne side.

Andre tilbud

Hvis du ikke ønsker at bo på Haslev Krisecenter eller vi ikke har plads, er her nogle andre tilbud:

 

 • LOKK er paraplyorganisationen for landets krisecentre og de har en liste over krisecentrene.
 • Gadejuristen giver retshjælp og anden støtte til udsatte mennesker.
 • Hanne-Marie hjemmet er et tilbud til kvinder fra misbrugs- og prostitutionsmiljøet
 • Center for voldtægtsofre har et kort over hvor i Danmark du kan få hjælp hvis du har været udsat for voldtægt.