Normaliseringsprocessen

For voldsudsatte kvinder med misbrug og/eller psykiatriske diagnoser.

En teori om vold

Eva Lundgren er en svensk forsker der i mange år har forsket i mænds vold mod kvinder, og hun har på den baggrund udarbejdet teorien om voldens normaliseringsproces. Teorien forklarer hvorfor det er så svært at forlade en voldelig partner, og hvordan volden bliver et almindeligt indslag i hverdagen.

Lundgren forklarer at voldsudøveren gør brug af nogle kontrolstrategier mens kvinden har nogle overlevelsestaktikker.

Mandens kontrolstrategier

Kontrolleret vold:

 • volden er rettet mod kvinden alene
 • han sørger for at den sker uden vidner (udover evt. børnene)
 • han bestemmer tidsrammen for og graden af volden.

Kontrolleret isolering:

 • han forbyder, forhindrer eller vanskeliggør kvindens omgang med andre mennesker.

Kontrol ved hjælp af skiftende ømhed og vold:

 • manden skifter mellem at være ”den gode” og ”den onde”
 • formålet er at være den eneste der trøster kvinden.

Kvindens overlevelsestaktikker

Fortrængning:

 • volden bortforklares som en fejl eller et ulykkestilfælde
 • senere vil den voldsramte føle skyld over ikke at have reageret i tide.

Tilpasning:

 • volden bliver så sædvanlig at den voldsramte mister fornemmelsen for hvad der er normalt.

Isolation:

 • den voldsramte isolerer sig fordi det bliver svært at være sammen med andre og skulle bortforklare alt
 • den voldsramte bliver dermed afhængig af voldsudøveren.

Tab af selvtillid:

 • selvtilliden undermineres af vekslen mellem vold og ømhed.

Haslev Krisecenter

4690 Haslev
30 11 02 00

Åbningstider
Alle dage 08.00 – 22.00

Udenfor åbningstid
Landsdækkende hotline: 70 20 30 82

Send en besked

Du kan trygt skrive til os.