Personale

For voldsudsatte kvinder med misbrug og/eller psykiatriske diagnoser.

Personale

På Haslev Krisecenter er der, udover Pia Strøh som leder og psykolog, ansat en socialrådgiver, en pædagog, en sygeplejerske,
en husassistent, en vicevært og et antal natte- og weekendvagter.
Pia Strøh kan kontaktes direkte på telefon 61 45 72 44.

Krisecenteret er en del af DropUd koncernen og blev startet i 2018 fordi der manglede krisecenterpladser til kvinder med misbrug og/eller psykiatriske diagnoser. I DropUd er der blandt andet ansat psykologer, terapeuter, misbrugsbehandlere og psykiater, derudover er der personale som er ansvarlige for økonomi, jura, HR, kvalitetssikring og udvikling.

Pia

Centerleder
Psykolog

Carina

Sygeplejerske

Christina

Pædagog
Kontaktperson

Marie-Louise

Socialrådgiver
Kontaktperson

Jan

Vicevært
Aften, nat og weekend

Ronni

Aften, nat
og weekend

Malene

Aften, nat
og weekend

Daniel

Aften, nat
og weekend

Mette

Aften, nat
og weekend

Mette

Husassistent

Mikkel

Vikar