Responsbaseret praksis

For voldsudsatte kvinder med misbrug og/eller psykiatriske diagnoser.

Lær mere om metoden

Alan Wade er en af de førende forskere og metodeudviklere indenfor området med mænds vold mod kvinder. Han står bag responsbaseret praksis som er videreudvikling af løsningsfokuseret korttidsterapi og narrativ terapi.

Værdighed og handlekraft

Metoden bygger på princippet om at alle mennesker har handlekraft, og ambitionen er at flytte de voldsudsatte kvinder fra at opfatte sig selv som et hjælpeløst offer til et aktivt subjekt.

Et af målene er at give kvinderne deres værdighed tilbage. Når man har været udsat for vold har man ofte en opfattelse af at have ladet volden ske og føler derfor skyld og skam. Ved at arbejde med at identificere de små udtryk for modstand, er metoden med til at fjerne denne skam- og skyldfølelse.

Hvad er responsbaseret praksis?

Opgaven i responsbaseret praksis er derfor at få den usynlige modstand frem i lyset. Modstanden kan være små ting, men når man lægger det hele sammen, kan man se hvordan kvinden hele tiden gør modstand. Det kan fx være at hun spiller med, men lægger afstand i tankerne, det kan være hun nægter at græde for at skabe en barriere til overgrebsmanden, eller det kan være hun spiller dum, lyver eller får hovedpine.

Du handler rationelt

Udgangspunktet for metoden er at den der udsættes for vold altid handler rationelt. Hvis man undlader at fortælle andre om volden, eller bliver i forholdet, er det ud fra en vurdering af at det er det sikreste for en selv og eventuelle børn, eller man gør det for at opretholde sin værdighed. Hvis voldsudøveren fx truer med at sende nøgenbilleder til kvindens familie eller arbejdsplads hvis hun går, er det logisk at hun vælger at blive i forholdet. Forskning viser desuden at det farligste tidspunkt i et voldeligt forhold er når kvinden forlader voldsudøveren.

Hvad er vold?

Vold kan vise sig på mange måder og er med til at nedbryde dig. Det er normalt at være i tvivl om om man faktisk er udsat for vold. Der er også mange som bliver i tvivl om det er rigtigt hvad de oplever og om de har ret til at sige fra.

>> Læs mere om vold her.

Haslev Krisecenter

4690 Haslev
30 11 02 00

Åbningstider
Alle dage 08.00 – 22.00

Udenfor åbningstid
Landsdækkende hotline: 70 20 30 82