Samarbejde med personalet

For voldsudsatte kvinder med misbrug og/eller psykiatriske diagnoser.

Erfarent personale

Når du bor på krisecenteret, kommer du til at arbejde med den vold du har været udsat for. Vi har ansat personale som ved rigtig meget om vold, og om hvordan man arbejder med eftervirkninger af volden. Når du flytter ind, laver du sammen med en ansat en opholdsplan. I opholdsplanen skriver vi de mål du gerne vil opnå mens du er her. Det er de mål vi arbejder frem imod.

Psykiske udfordringer

På Haslev Krisecenter tager vi imod kvinder med psykiatriske diagnoser. Derfor har du måske allerede en eller flere diagnoser når du flytter ind. Det er vores erfaring at nogle af de psykiske problemer kvinder, som har levet med vold, kan have kan være på grund af volden. Hvis du ønsker det, kan vi hjælpe dig med at kontakte og samarbejde med psykiatrien.

Misbrug

Haslev Krisecenter tager imod kvinder som har et misbrug. Du behøver ikke være interesseret i at stoppe dit misbrug for at bo på krisecenteret, men du må ikke drikke alkohol eller tage stoffer på krisecenteret. Hvis du er interesseret i at få hjælp til at stoppe eller reducere dit misbrug, har vi personale der kan hjælpe dig med det.

Haslev Krisecenter

4690 Haslev
30 11 02 00

Åbningstider
Alle dage 08.00 – 22.00

Udenfor åbningstid
Landsdækkende hotline: 70 20 30 82